Fem skäl att välja Prison Island

1. Unikt koncept

Du kommer att kunna ge dina kunder ett helt unikt erbjudande som det inte finns någon konkurrens av i ditt närområde. Prison Island har en helt egenutvecklad och världsunik design, teknik och affärsidé. Ingenstans i världen finns det någon verksamhet som ens har avlägsna likheter med Prison Island.

När du blir franchisetagare får du också en garanterad exklusivitet i ett bestämt geografiskt område och är säker på ett långsiktigt och tryggt affärserbjudande.

Med Prison Island är du också garanterad att alltid ha den mest avancerade high-tech lösningen på marknaden. Vi har ett ständigt fokus på utveckling, följer omvärld och trender och inte minst ny teknik.

2. Lönsamt

Samtliga franchisetagare till Prison Island är lönsamma idag och den fortsatta prognosen ser om möjligt ännu bättre ut. Det finns flera tydliga exempel på hur en tveksam resultattrend och till och med förlustaffärer har vänts till klart lönsamma verksamheter genom att ansluta till Prison Island. Vi är också mycket stolta över att samtliga franchisetagare har valt att fortsätta göra nya investeringar och utbyggnader av sina Prison Island.

Innan du ansluter dig till Prison Island hjälper vi dig med en detaljerad budget för just ditt affärsläge för att du ska vara helt säker på att du får en lönsam affär.

3. Säker investering

Det är alltid en risk att investera, men vi är övertygade om att Prison Island är ett säkrare val än de flesta andra alternativ. Eftersom vi tar ansvar för stora delar av byggnationen till fastpris, blir både kostnad och tidsplan säker och din risk blir låg.

Vi förbättrar kontinuerligt vår erfarenhet från byggnation och uppstart av nya Prison Island och förbättrar och effektiviserar konstruktioner, teknik och materialval. Du kommer alltså att kunna dra nytta av erfarenheter från samtliga Prison Island. Både de som redan är i drift och de som är under uppbyggnad. Vi kommer naturligtvis också att hjälpa dig med ditt platsval och med erfarenheter kring uppstart och drift.

4. Kraftig tillväxt

Vi arbetar just nu för fullt med att expandera Prison Island till fler platser. Vi har som mål att öppna minst 200 nya anläggningar över hela världen och planerar just nu etableringar i Sverige, Finland, Norge, Holland, Belgien, Frankrike, Polen, Tyskland, Spanien och Storbritannien.

Tillfället att öppna ett nytt Prison Island kan alltså knappast vara bättre.

5. Trenden talar för Prison Island

Upplevelseindustrin har aldrig varit hetare och förväntas fortsätta öka framtiden så att etablera sig i upplevelseindustrin är absolut helt rätt just nu.

Dessutom pekar trenden mot att vi söker fler, närmare upplevelser på hemmaplan både på semestern och på fritiden. Vi vill göra kortare resor vilket sparar tid och pengar och lämnar dessutom utrymme till fler upplevelser.

En annan trend enligt analysföretag Kairos Future är att vi kräver allt mer av innehållet i upplevelsen oavsett var vi bor.

Anders Jackson

VD

Vill du bli franchisetagare? Kontakta mig så får du veta mer om hur upplägget ser ut och om våra framtidsplaner.

anders.jackson@prisonisland.se
Scroll to Top