Havet

Oj, oj, oj! Det här är ingen cell för duvungar. Samarbete och planering är avgörande, men samtidigt krävs hög nivå på balans och klättring. Hur kommer alla över första dragbommen? Klarar ni glidbanan och klättringen? Vem är var och vem ska vart på den vridbara balansbommen?
Maxpoäng: 75

Fysik
Teknik
Taktik

← Back
Scroll to Top